ขั้นตอนการสั่งผลิต OEM สร้างแบรนด์


เริ่มง่ายๆด้วย 6 ขั้นตอน

OEM ONE STOP SERVICE

  1. วางแผนภาพรวม
    ขั้นตอนนี้ขอให้คุณได้ลองคิด หรือจดโน๊ตย่อสั้นๆออกมากันก่อนว่าต้องการขายสินค้าชนิดไหน มีความโดดเด่นในด้านใด ต้องการขายสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มใด โดยอาจอิงเอาจากสินค้าที่ตนเองสนใจ ชื่นชอบ หรือมองว่ามีโอกาสเติบโต นอกจากนี้อย่าลืมวางแผนเรื่องต้นทุนไว้คร่าวๆ เพราะขั้นตอนต่อๆไป จะต้องนำเรื่องต้นทุนที่วางแผนไว้มาประกอบการพิจารณา และยังให้คำปรึกษาทางการตลาด IT Marketing นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการออกแบบสร้างเพจ สร้างเว็บไซต์ ในราคาพิเศษให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์สินค้าเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
  2. ทำสัญญาสั่งผลิตกับโรงงาน ตามสูตรที่ลูกค้าต้องการ หรือทางทีมวิจัยเสนอ เมื่อทำสัญญาแล้ว บริษัทจะทำการยื่นจดแจ้ง อย. ยื่นจดเครื่องหมายการค้า เพื่อได้ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  3. วางแผนร่วมกับโรงงาน นำข้อมูลมาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลวิชาการของวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมใหม่ ในการเข้าใจการทำงานของสารสำคัญในวัตถุดิบที่ถูกใส่ในอาหารเสริมเพื่อประสิทธิภาพ และความอร่อยและปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ก่อนผลิตจริง
  4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  5. ลงคิวผลิต
  6. รับสินค้าออกสู่ตลาด ตามแผนที่วางไว้